Termeni și condiții

Acest site ("Site-ul") şi conţinutul său inclusiv, dar fără limitare la, paginile, ecranele, textul, imaginile, politicile („Conţinutul”) sunt deţinute şi furnizate de către Computer Generated Solutions Inc.(CGS). Prin accesarea şi utilizarea serviciilor site-ului, utilizatorul („Utilizator”) acceptă, fără limitare sau calificare, toţi termenii din prezentele Condiţii de utilizare („Condiţiile”). CGS îşi rezervă dreptul de a modifica sau amenda Condiţiile, fără notificare, în orice moment. Continuarea accesului dumneavoastră pe pagina noastră web va fi considerată drept acceptarea acestor modificări şi rezonabilitatea acestor standarde pentru notificarea modificărilor.

Conţinutul este protejat în baza legilor aplicabile privind Drepturile de autor şi marca înregistrată. Postarea Conţinutului nu constituie o renunţare la niciun drept de proprietate al CGS sau al vreunei terţe părţi asupra sau în legătură cu respectivul Conţinut (precum, dar fără limitare la, brevete, Drepturi de autor şi mărci înregistrate) sau transferul respectivelor drepturi utilizatorilor sau terţilor. Utilizatorii pot tipări o singură Copie a conţinutului în scopuri personale, necomerciale. Copierea ulterioară, redistribuirea sau publicarea oricărei părţi din prezentul site, fără permisiunea expresă a CGS, este interzisă.

Site-ul conţine informaţii despre produse sau servicii care pot sau nu să fie disponibile în orice ţară sau regiune a lumii. Site-ul face legătură cu alte site-uri produse de diferite divizii operaţionale ale CGS. Nu trebuie să interpretaţi nimic de pe Site ca o promovare sau solicitare pentru orice produs sau pentru utilizarea vreunui produs care nu este autorizat prin legislaţie şi reglementările din ţara în care domiciliaţi.

CGS nu va fi răspunzător pentru daunele sau vătămările care rezultă din accesul Utilizatorilor sau incapacitatea de a accesa Site-ul, din utilizarea site-ului sau din bazarea pe orice informaţii de pe prezentul Site.

Site-ul poate oferi link-uri sau referinţe la alte pagini Web care nu sunt afiliate cu CGS. CGS nu este răspunzător pentru şi nu poate oferi garanţii cu privire la confidenţialitatea sau alte politici, respectiv practici ale operatorilor unor astfel de pagini web; nu face nicio declaraţie cu privire la exactitatea conţinutului celorlalte site-uri; şi nu va fi răspunzător pentru daune, cheltuieli sau vătămări rezultate din accesul Utilizatorilor la astfel de site-uri. Link-urile la celelalte site-uri sunt furnizate numai pentru convenienţa Utilizatorilor Site-ului; şi includerea unui link nu implică andorsarea site-ului conectat de către CGS.

Utilizatorii sunt informaţi că un oarecare Conţinut poate fi prezentat într-un format care utilizează securitatea de criptare sau altă tehnologie concepută pentru limitarea accesului la respectivul Conţinut. Orice persoană care trece de aceste măsuri de securitate încalcă Legea dreptului de autor pentru produse în mediu digital Millenium. Vezi Pub. L. Nr. 105-304, 112 Stat. 2860 (1998).

CGS nu va fi răspunzător pentru profiturile pierdute sau orice daune speciale, incidentale sau rezultate din sau în legătură cu utilizarea Site-ului (oricum rezultă acestea, inclusiv compensaţii pentru neglijenţă şi daune cauzate de viruşi).

CGS poate colecta date de la dumneavoastră pe care ni le furnizaţi în mod voluntar, precum numele, adresa poştală, adresa de email, numărul de telefon şi alte informaţii personale. Informaţiile pe care le colectăm sunt utilizate pentru a vă contacta, via email sau prin poştă obişnuită, pentru a vă oferi informaţiile solicitate sau care credem că vă pot interesa. În plus, aceste informaţii pot fi utilizate pentru îmbunătăţirea conţinutului paginii noastre web. Informaţiile dumneavoastră pot fi transferate pentru prelucrare şi utilizare în alte ţări şi regiuni ale lumii. Nu vindem și nu transferăm informaţiile pe care ni le trimiteţi altor entităţi din afara companiei noastre, cu excepţia cazului în care datele dumneavoastră pot fi transferate unei companii externe de execuţie, exclusiv în scopuri de prelucrare şi expediere. Datele care nu sunt personale, inclusiv întrebări, comentarii, idei şi sugestii vor fi considerate neconfidenţiale; iar CGS va fi liber să divulge şi să le utilizeze, fără nicio obligaţie faţă de dumneavoastră, în orice scop şi prin orice metode

Dacă, în orice moment, nu doriţi să vă contactăm sau dacă aveţi întrebări legate de practicile noastre de confidenţialitate, vă rugăm să ne contactaţi la [email protected].

În niciun caz CGS, afiliaţii săi, diviziile şi sucursalele sale, managerii respectivi, directorii, angajaţii, agenţii, reprezentanţii, furnizorii de informaţii şi licenţiatorii şi moştenitorii săi respectivi şi reprezentanţii nu vor fi răspunzători pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, semnificative, exemplare speciale, punitive sau alte daune, chiar dacă sunt informaţi despre posibilitatea unor astfel de daune. CGS nu face declaraţii privind disponibilitatea, precizia sau integralitatea conţinutului Site-ului. CGS nu va fi răspunzător pentru orice daune sau vătămări rezultate din accesul la, sau incapacitatea de a accesa Site-ul, sau din bazarea pe orice informaţii de pe Site. Sunteţi de acord să indemnizaţi şi să protejaţi CGS împotriva pretenţiilor, pierderilor şi cheltuielilor rezultate din accesul dumneavoastră la sau din interacţiunea cu site-ul, inclusiv, dar fără limitare la, încălcarea prezentelor condiţii de utilizare. Prezentul Contract şi orice litigii rezultate din sau legate de utilizarea serviciilor Site-ului vor fi guvernate de, interpretate şi aplicate în conformitate cu legile Statului New York.